Sektörler

Nakliyat Sigortaları

İSTANBUL SİGORTA Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir noktadan diğer bir noktaya taşınmakta olan yükü, taşıma esnasında karşılaşabileceği olası hasarlara karşı teminat altına alır. Yurtiçi ve yurtdışında taşımacılık sektöründeki müşterilerimiz için sigorta ürünlerinin dizaynı, plasmanı ve hizmeti ile risk yönetimi programlarının oluşturulması konusunda kayda değer bir tecrübeye sahibiz. Ağır veya hafif demiryolu, metro, yada otobüs güzergahlarının altyapı çalışmaları ve karayolu veya demiryolu ile insan ve yük taşımacılığına yönelik sigorta hizmetleri sağlamaktayız.

Müşterilerimiz arasında büyük taşımacılık şirketleri ve ülkemizin önde gelen lojistik şirketleri yer almaktadır. Nakliye ve Lojistik sektöründe yer alan firmaların “faaliyet özelliklerine” göre düzenlenen sorumluluk sigortalarıdır.

  • Depocu Sorumluluk
  • Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası
  • CMR Sigortası (Karayoluyla Uluslararası Taşımacılık)
  • Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası (Freight Forwarder’s Liability)