Sektörler

Sağlık Sigortaları

Bireylerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyetli olarak karşılanmaktadır. Sağlık sigortaları bireysel olarak yapılabildiği gibi kurumlara özel Grup Sağlık Sigorta çözümlerimiz ile destek sağlamaktayız.

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır.

  • Yatarak Tedavi Teminatı :
    Ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.
  • Ayakta Tedavi Teminatı :
    Doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.